שם המחבר שמור במערכת

9. ארבע קבוצות של ערכים אוניברסליים וסדר השילוב שלהם

בעתיד, יש לשלב ניצוצות מכל הערכים האוניברסליים. לפי גישתו של הראי”ה קוק, בלי זה היהדות לא תתאים לתחיית הארץ. אבל לא ניתן לשלב את כל הניצוצות בשלב זה של ההתפתחות. זה יכול להיעשות רק בהדרגה עם התפתחות העם היהודי ו”הבשלת” ניצוצות בערכים.

העולם המערבי המודרני נמצא במצב של מלחמת תרבות בין גישות שמרניות לגישות שמאל-ליברליות. בעקבות כך קיימת בעולם הדתי ואפילו בציבור אורתודוקסי מודרני התנגדות עזה לערכים שנמצאים בלב מלחמת התרבות הזאת.

הבעיה הזו לא הומצאה, היא קיימת באופן אובייקטיבי: יש איום ממשי, ולכן החשד מוצדק. עם זאת, הסכנה דורשת זהירות, אך לא סירוב להתקדם.

יהיה יעיל יותר להתחיל לקדם שילוב של הניצוצות מאותם ערכים שאינם גורמים להתנגדות. ואת אלו שמעוררים התנגדות עזה לדחות לשלב הבא של הפיתוח.

זו לא רק החלטה פרגמטית אלא גם ערכית. אותם ערכים שאינם גורמים להתנגדות כבר “בשלים” לאינטגרציה. ולשם שילוב ערכים אחרים, יש צורך בפיתוח נוסף של החברה, כמו גם בשינוי הערכים עצמם לפני שניצוצותיהם “יבשילו”.

את הערכים האוניברסליים שאת הניצוצות מהם ניתן לשלב בשלב זה – נחלק לארבע קבוצות:

 1. א. “ערכים אוניברסליים שאין עליהם עוררין”. הם אינם גורמים להתנגדות בקרב הציונים הדתיים והאורתודוקסים המודרניים, ולכן ניתן לפתח אותם וליישם אותם.
 2. ב. “ערכים אוניברסליים שניתן להתווכח עליהם”. ישנה התנגדות מסוימת נגדם בקרב הציונים הדתיים והאורתודוקסים המודרניים, אך יש גם תמיכה ניכרת. יש לדון בהם ולפתח אותם באופן פעיל. בהדרגה יתחיל תהליך היישום.
 3. ג. “ערכים אוניברסליים בעייתיים”. הם מעוררים התנגדות עזה בקרב הציונים הדתיים והאורתודוקסים המודרניים, וכמעט ואין להם תמיכה. זה מראה שהניצצות שלהם עדין לא בשלים. אפשר להתחיל לדון בהם, אך עיקר תשומת הלב צריכה להיות מכוונת לקבוצות הקודמות.
 4. ד. “עדין לא מוכנים לדיון”. ערכים אלא בעייתיים מאוד ומעוררים ספק רב. למרות ההכרה התיאורתית שגם בהם יש ניצוץ של האור האלוהי אנחנו (או לפחות אני אישית) עדיין לא לוקחים על עצמנו לדון בהם, כי אנחנו מאמינים שזה לא יהיה יעיל.

(הערה: אנו מדלגים על אותם ערכים אוניברסליים שכבר מוכרים במלואם בעולם המתורבת, הן לא דתיים והן דתיים, מ”לא להרוג” ל”לא לענות בעלי חיים.” אנחנו גם מדלגים על אידיאלים כאלה שכבר משולבים בעולם הדתי – כמו האידיאל של עזרה לזולת, תרומות או התנדבות. אנחנו דנים רק במה שלא משולב היום).

9-א. קבוצה ראשונה: ערכים שאין עליהם עוררין

ערכים שאין עליהם עוררין הם אלו המוכרים בכל העולם בסביבה הציונית-דתית/אורתודוקסית מודרנית. ערכים אלו כלולים במרחב הרוחני שלהם, אך אינם משולבים בו: כלומר, הם כלולים בחיים, אך לא בתורה.

ישנם הרבה ציונים דתיים ואורתודוקסים מודרניים שהם“בעד מדע ואמנות – אך מעטים מהם בעד הערך הדתי של מדע ואמנות, כי נושא זה לא פותח. תהליך האינטגרציה במקרה זה משמעותו היא שהערכים הללו ישתלבו בדת, ויעברו טרנספורמציה מחול לקודש.

ניתן לייחס לכך את האמירה הידועה של הרב קוק על התפתחות היהדות: הישן יתחדש והחדש יתקדש. ערכים חדשים עוברים מהיומיום לקדוש, והתפקיד שלנו הוא להתכונן לשינוי הזה.

ערכים אלה כוללים:

א-1. מדע וטכנולוגיה: השינוי הפיזי של העולם

א-2. חשיבה ביקורתית, ספקות, אי הסכמות וקונפליקטים

א-3. אינטואיציה מוסרית

א-4. אסתטיקה ואמנות: קידום היופי בכל צדדי החיים

א-5. אחריות עצמית של פרט על עצמו ועל החברה

א-6. מסעות פנאי, השכלה רחבה

א-7. משחק

א-8. חתירה להצלחה חומרית

מכיוון שהערכים הללו אינם גורמים להתנגדות, הם יכולים וצריכים להשתלב מלכתחילה. עם זאת, חשוב להבין שגם זו עבודה גדולה מאוד.

ננסה להלן לשקול כל אחד מהערכים הללו בנפרד, ולדון כיצד הם צריכים ויכולים להשתלב בתורה.

9-ב. קבוצה שנייה: ערכים אוניברסליים שניתן להתווכח עליהם

הקבוצה השנייה כוללת ערכים ששנויים במחלוקת – אך יחד עם זאת יש להם תמיכה משמעותית בעולם הדתי.

לערכים אלו מעטפת (קליפה) חזקה יותר, ולכן יש לעיתים קרובות “מראה שלילי” והתנגדות אליהם בחברה דתית. אך יחד עם זאת, ישנם כוחות דתיים משמעותיים שרואים ניצוצות בערכים אלו ומקדמים אותם.

לגבי ערכים אלו, קודם כל צריך לקיים דיון, ולבצע בירור הניצוץ והקליפה.

יש לפעול יחד עם מי שמבין את הערכים הללו ולהסכים לפתח אותם ולקדם אותם יחד – ולא לנסות להתווכח עם מי שלא מסכים איתם.

חשוב לציין שבעצם תהליך הדיון, הבנתנו את הערכים הללו תשתנה, ונוכל לקלוט בהצלחה את הניצוצות שלהם ולהסיר את הקליפה.

קבוצה זו, לדעתנו, צריכה לכלול:

 • כמה מהערכים המערביים העכשוויים הנפוצים ביותר
  • ב-1. פמיניזם
  • ב-2. צמחונות
  • ב-3. אקולוגיה
 • ערכים של חופש הפרט, אוטונומיה וסובלנות:
  • ב-4. אידיאלים קודמים למצוות
  • ב-5. הערך של חרות, הפחתת כפיה דתית
  • ב-6. אישיות עצמאית, חופשית ואחראית שמקבלת החלטות בעצמה ולא ממושמעת לסמכויות
  • ב-7. סובלנות לדעות אחרות, אי פנאטיות
  • ב-8. הערך של עצם תהליך התפתחות, שינוי ואבולוציה
 • יחסי אדם, חברה ומדינה
  • ב-9. דמוקרטיה
  • ב-10. זכויות האדם, הגנת הפרט ממדינה והתגברות על אטטיזם (מדינתיות)
  • ב-11. אחווה לאומית אפילו עם אלה שנגד התורה
 • ישראל והאנושות
  • ב-12. מסר אוניברסלי לכל האנושות
  • ב-13. מגוון דתי ותרבותי בעולם
  • ב-14. דיאלוג בין-דתי (בעיקר עם הנצרות).

9-ג. קבוצה שלישית: ערכים אוניברסליים בעייתיים

הקבוצה השלישית היא ערכים אוניברסליים בעייתיים. גם מהם חשוב לברר את הניצוצות ולשלבם, בלי זה התהליך לא יושלם. עם זאת נראה שעכשיו מוקדם מידי לעשות זאת מהסיבות הבאות:

 • יש לערכים האלה קליפה חזקה מאוד, ולכן בירור הניצוצות יכול בקלות להתפתח לכיוונים לא נכונים.
 • בקרב הציבור הדתי חסרה תמיכה בבירור ושילוב הניצוצות שלהם.

זה אומר שהניצוצות של ערכים אלו עדיין לא הבשילו. (שימו לב שהניצוצות עוד לא הבשילו והחברה עוד לא מוכנה אלו שני צדדים של אותה הבעיה).

בקבוצה זו ניתן לכלול את הערכים הבאים:

 • ג1. הבעיה של שוויון לעומת הוגנות (equality vs equity)
 • ג2. אחווה כלל תרבותית (בתוך התרבות המערבית) ובהמשך גם כלל אנושית.
 • ג3. צדק חברתי (לערך זה יש קליפה גדולה במיוחד)
 • ג4. החופש לבחור כל מקום מגורים בעולם
 • ג5. אוטונומיה קבוצתית: החופש להתאחד בקבוצות שמחליטות על עצמם (זה אפשרי ברמות שנות כגון: משפחה, קהילה, עיר ומדינה. בעוד רמות שונות של ערך זה סותרות זו את זו ויתר על כן כל הערך הזה סותר את הקודם. עם זאת סתירות כאלה הן נורמליות למרחב הערכים)
 • ג6. כל ערכי התרבות המזרחית (הודו-סינית)
  (לא נחלק את זה פה לפריטים ספציפיים כי איננו רואים את עצמנו כשירים לניתוח ערכים אלו)

כעת ניתן רק לפתוח בדיון מקדים בערכים אלו. עם זאת יש עדיפות לדון קודם כל בערכים של הקבוצות הקודמות. ראשית עלינו להתמודד עם הערכים שקרובים אלינו יותר והבנתנו אותם טובה יותר.

מסיבה זאת לא נדון בערכים הללו במאמר זה. נגיע אליהם בשלב הבא של הפיתוח.

9-ד. קבוצה רביעית: ערכים שעדין לא מוכנים לדיון

בקבוצה הזאת של ערכים בעייתיים במיוחד ומעוררי ספק ניתן למנות:

 • ד1. חופש הגדרה מינית-מגדרית עצמית (כולל להט”ב)
 • ד2. חופש לבחור בדרך חיים טפילית: לא לעבוד לפרנסה אלה לקבץ נדבות, ליצור רגשות באמצעות סמים וכדומה; למשל, צורה קיצונית של דרך החיים ההיפית.

לדעתי אנחנו כחברה עדיין לא מוכנים למצוא את הניצוצות הפעילים בערכים כאלו, אני לפחות עדיין לא לוקח על עצמי לדון בהם.

עלינו לבנות יחסים עם האנשים הדוגלים בערכים אלו בימינו על בסיס כבוד לכל אדם. וברובד הערכי חייבים להודות שאכן ישנה בעיה – אבל צריך ללמוד לחיות עם בעיות שבינתיים אין לנו פתרון להן.